Algemene voorwaarden, huisregels en privacy

1. Algemene Voorwaarden

2. Huisregels

3. Privacy

 

Alle tussen Hondencentrum Chimié en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 

 

1. Algemene voorwaarden

 

1.1 Cursisten en klanten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met Caren Appelman eigenaar van Hondencentrum Chimié. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving én betaling.

 

1.2 Een gemaakte afspraak voor een privétraining al dan niet op locatie, dient uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Er is dan geen betaling verschuldigd. Indien er niet of te laat wordt afgezegd, dient de cursist de helft van het afgesproken bedrag te betalen, ongeacht de reden.

 

1.3 Het cursusgeld dat betaald wordt voor een cursus van 8 lessen, geldt voor 8 aansluitende weken, ingaande op de eerste lesdag. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet terugbetaald. Mochten er door omstandigheden – zoals onweer of vorst - de lessen niet kunnen plaatsvinden (dit ter beoordeling aan Hondencentrum Chimié) dan schuift de eindigingsdatum een week op. 

 

 

1.4 Het cursusgeld dat betaald wordt voor groepslessen, geldt voor 1 kwartaal. In dit kwartaal biedt Hondencentrum Chimié minimaal 10 lessen aan. Mochten er door omstandigheden – zoals onweer of vorst – minder dan 10 lessen op het gebruikelijke tijdstip gegeven kunnen worden, zullen die lessen – in overleg - ingehaald worden op een andere dag.

1.5 Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een contact te zijn tussen cursist en eigenaar. Na overleg tussen beide partijen en als het een geldige reden* betreft, zal het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.

1.6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Hondencentrum Chimié, dan wordt het resterende cursusgeld - na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal - aan de cursist gerestitueerd.

 

* Onder geldige reden wordt verstaan: langdurige blessure van baas en of hond, ziekte van hond, herplaatsing hond of hond is overleden. Redenen als bijvoorbeeld: regen, kou, ander werk of geen oppas komen voor eigen rekening.

 

 

2. Huisregels voor de trainingslocaties van HC Chimié

 

2.1 Honden dienen aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft om de honden los te laten lopen. Op landgoed Nienoord/ in de gemeente Leek geldt een aanlijngebod, behalve op twee aangewezen plekken. Dit betekent dus ook dat je de hond vanaf de auto reeds dient aan te lijnen. Wij hebben als Hondencentrum Chimié afspraken hierover gemaakt met de gemeente en om die reden gelden de afspraken ook voor buiten de hekken van het trainingscentrum.

2.2. Laat de honden - ook pups - bij aanvang van de training en het verlaten van het veld geen contact met elkaar maken. Respecteer de persoonlijke zone van mens en dier.  

 

2.3 Tijdens de training op het veld mag voor de veiligheid van onze dieren niet gerookt worden. Ook geldt in de kantine een rookverbod.

 

2.4 Ten tijde van de deelname aan de cursus dient de hond volledig (of zoveel mogelijk indien het pups betreft) ingeënt te zijn (Cocktailenting). Een kennelhoestenting strekt tot de aanbeveling. Het is ook afdoende indien je je hond laat titeren en je je aan dit schema houdt. Graag bij aanvang van de eerste les, het inentingsboekje tonen.

 

2.5 Indien de hond ziek is, informeer dan bij je dierenarts, of er mogelijk sprake is van een besmettelijke ziekte. Bij een besmettingsrisico mag de hond niet aanwezig zijn op de locatie. Mocht je twijfelen, neem dan contact op met de trainer. Loopse honden zijn toegestaan, behalve bij behendigheid. De hond kan wel meedoen aan behendigheid wanneer zij een broekje draagt.

 

2.6 De betaling dient vóór de eerste les binnen te zijn op het betreffende rekeningnummer. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van Caren Appelman kan er op de eerste les contant betaald worden. Indien het betreffende bedrag niet voor aanvang van de eerste les betaald is, kan er helaas niet deelgenomen worden aan de cursus of training.

 

2.6 Een WA-verzekering - waarin ook huisdieren zijn opgenomen - is verplicht voor iedere deelnemer. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.             I

 

2.7 Indien de cursist en/of meegebrachte bezoekers en/of de hond schade toebrengen aan de locatie en/of materialen van HC Chimié, dient deze naar waarde vergoed te worden.

 

2.8 Neem een zakje mee om eventuele ontlasting van de hond tijdens de training op te ruimen. Ruim ook dit zakje aan het eind van de training op.

             

2.9 Laat honden niet plassen tegen de planten van het hondencentrum of op het trainingsveld. Indien je hond tijdens de training meerdere malen blijft markeren, kan hij/ zij helaas niet meer deelnemen aan de cursus. 

 

2.10 Wanneer je een les niet kan komen; meld je dan uiterlijk 24 uur van te voren af. De les kan dan voor de andere deelnemers beter voorbereid worden.

 

2.11 We trainen met respect voor mens en dier. Wanneer er sprake is van agressiviteit (waaronder fysiek geweld als schoppen en slaan) op en rond het trainingsveld naar mens en/of dier, zal er een waarschuwing door de betreffende trainer plaatsvinden. Mocht dit gedrag nog een keer voorkomen, dan zijn wij genoodzaakt om de cursist en/of zijn gezinsleden de toegang tot en rond het trainingsveld te ontzeggen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

 

2.12 In principe gaan de lessen onder elke weersomstandigheid door met uitzondering van onweer en een afgekondigd weeralarm. Wanneer er lessen om andere redenen niet doorgaan, dan staat dit uiterlijk 4 uur voor de betreffende les op de website. Mocht je twijfelen of de les doorgaat; neem dan contact op. Wanneer een les onverwachts niet doorgaat, staat dit op de website en indien mogelijk word je ook per mail benaderd. Er zijn diverse 'groepsappen' waarin dit soort dingen ook aangekondigd wordt. Mocht je je hiervoor willen aanmelden, stuur dan een bericht.

 

3. Privacy

 

3.1 De aanmeldgegevens voor de cursussen en workshops worden alleen gebruikt ter registratie als cursist bij Hondencentrum Chimié.

 

3.2 Het opgegeven mailadres wordt gebruikt om een nieuwsbrief te versturen en om berichten te versturen die betrekking hebben op de cursus en/of workshop. Je kunt je te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 

3.3 Het opgegeven telefoonnummer kan gebruikt worden voor het opnemen van contact omtrent de cursus en/of workshop.

 

3.4 Alle gegevens - met uitzondering van het mailadres dat gekoppeld is aan de nieuwsbrief - zullen bewaard worden in het systeem van Hondencentrum Chimié zolang dit wettelijk / belastingtechnisch gezien nodig is. Daarna zullen deze gegevens verwijderd worden.

U bevindt zich hier: Home Huisregels